Boktips

Handbok för oglada – Lars Ström & Per Carlbring

Ut ur depression och nedstämdhet med kognitiv beteendeterapi – Gerhard Andersson

Ta makten över depressionen, steg för steg – Michael Addis & Christoffer Martell

Social ångest: att känna sig granskad och bortgjord – Anna Kåver

Ingen Panik – Per Carlbrink & Åsa Hanell

Om och om igen. Att behandla tvångsproblem med KBT – Sandra Bates & Anna Grönberg

Sluta grubbla börja leva – Steven C Hayes

Oro. Att leva med tillvarons ovissheter – Anna Kåver

Vem är det som bestämmer i ditt liv. Om medveten närvaro – Åsa Nilsonne

Att leva ett liv, inte vinna ett krig. Om acceptans – Anna Kåver

Utan press. Om medkänsla, prestation och stress – Sofia Viotti

Sömn. Sov bättre med kognitiv beteendeterapi – Marie Söderström

Väggen. En utbränd psykiaters noteringar – Pia Dellson

De tio dummaste misstagen klyftiga personer gör och hur man undviker dem – Arthur Freeman & Rose DeWolf

Länkar

Inför vårt första samtal

Sveriges Psykologförbund

sfKBT – Svenska föreningen för kognitiv och beteendeinriktad terapi

BTF – Beteendeterapeutiska föreningen

Socialstyrelsens legitimationer

Psykologprogrammet – universitetsutbildning

Psykoterapeutprogrammet KBT – universitetsutbildning

SBU – Statens beredning för social och medicinsk utredning

SBU-rapporten om behandling av depression (PDF)

SBU-rapporten om behandling av ångest (PDF)

Artikel om hypnos & KBT (pdf)