Örjan Magnusson Psykologkonsult AB bistår med psykologiska utredningar och bedömningar gjorda av legitimerad psykolog med lång erfarenhet av psykiatrin.

Vid bedömningar är det ofta behjälpligt att använda sig av psykologiska tester för att klargöra vilka eventuella specifika svårigheter en person är belastad av. Resultaten visar ofta också vilka resurser som personen har med sig.

Skolutredning, grundutredning

Skolor i kommunal eller privat regi kan ibland behöva en grundläggande testning av en elevs kognitiva begåvningsprofil. Man har då behov av en psykologisk bedömning för att få mer förståelse av elevens inlärningssvårigheter eller psykiska mående. Då det är aktuellt med en remiss till barn- och ungdomspsykiatrin krävs oftast en psykologbedömning som tillförs remissen tillsammans med en medicinsk, pedagogisk och social bedömning.

Familjehemsplaceringar

Vid placeringar av barn och ungdomar i familjehem kan man behöva göra en bedömning av vilka stödåtgärder som är mest lämpade både direkt till barnet och till familjehemmet. I dessa bedömningar kan det bland annat behövas en psykologbedömning.

Psykologisk och psykiatrisk teamutredning vid neuropsykiatrisk frågeställning

Utredningen görs i team bestående av psykiater, psykolog, och i vissa fall även socionom och psykiatrisk sjukgymnast. Samtliga teammedlemmar har lång psykiatrisk erfarenhet. Vår strävan är att inom en månad från förfrågan och beslut om utredning kunna genomföra utredningen samt ge tillbaks preliminärt utredningssvar till uppdragsgivare vid ett gemensamt möte.

Utredningen sker vanligtvis under en och samma vecka på vår mottagning i Umeå. Vi gör då de psykologiska, somatiska, psykiatriska och sjukgymnastiska testerna. Vi tar en grundläggande anamnes, dvs bakgrundshistoria och går igenom eventuellt annat befintligt material. Provtagningar och eventuella neurologiska tester görs på närliggande sjukhus.

Vid neuropsykiatriska utredningar framhåller vi vikten av att de är teambaserade. Man sammanväger då de olika professionernas perspektiv och bygger diagnostiseringen på teamdiskussioner.

För en mer detaljerad beskrivning av dessa utredningar samt offert vänligen kontakta oss.

Exempel på uppdragsgivare vid utredningsuppdrag

Företag som arbetar med förstärkta familjehem
Kommuner, skola och socialtjänst
Privata företag och andra organisationer
Privata uppdragsgivare