Örjan Magnusson utbildade sig till psykolog vid Umeå universitet 1988 – 1993. Under åren 1993 – 2004 arbetade Örjan på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Umeå med familjer, barn och ungdomar, i både öppenvård och slutenvård. Örjan har därefter arbetat som psykolog, psykoterapeut och handledare inom primärvården och den privata sektorn.

Under årens lopp har Örjan vidareutbildat sig till psykoterapeut med KBT-inriktning och till handledare i psykoterapi med KBT- inriktning.

Sedan 2005 har Örjan arbetat som handledare och lärare vid psykolog- och psykoterapeututbildningarna som Umeå universitet arrangerar. Örjan har erfarenhet av att undervisa vid ett stort antal utbildningar i Grundläggande psykoterapi KBT (Steg-I), och Psykoterapeutprogrammet KBT (Steg-II) vid bl a Umeå universitet.

Arbetet i privatpraktiken består av psykoterapisamtal, handledningar inom kommun, landsting, universitet och stat, utbildningsuppdrag inom universitet eller i egen regi.

CERTIFIERINGAR

Auktoriserad KBT-terapeut sfKBT

Svenska Föreningen för kognitiva och beteendeinriktade
terapier, 2004

Psykoterapeutlegitimation

Socialstyrelsen 2004

Psykologlegitimation

Socialstyrelsen 1994

UTBILDNING

Utbildning i Interpersonell psykoterapi IPT

Thomas Ström, Wise Mind AB, 2010

Beteendeterapeutisk påbyggnadsutbildning

Umeå universitet, 2006 – 2007

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Umeå universitet, 2005 – 2006

Psykoterapeutprogrammet KBT

Umeå universitet, 2001 – 2004

Psykologprogrammet

Umeå universitet, 1988 – 1993

ÖVRIGA RELEVANTA UTBILDNINGAR

Hypnotherapy Practitioner Diploma Course

The Anglo European College of Hypnosis in Bournemouth, pågående

Uncommon Hypnosis – Hypnosis training

Uncommon Knowledge in Brighton, 2019

An Introduction to Clinical Hypnosis

Michael D Yapko, Tokyo, 2017

KBT vid låg eller skör självkänsla samt perfektionism

Irena Makower, Wise Mind AB, 2016

Klinisk hypnos

Insidan Anna Gerge AB, 2014

Utbildning i Systemisk terapi med direkthandledning

Gianfranco Cecchin, Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 1996 och 2002

Utbildning i Socialt nätverksarbete

Nordiskt nätverksprojekt HB, 1997

PRIVATPRAKTIK

Örjan Magnusson Psykologkonsult AB

Privatmottagning i Umeå. Start år 2000 –

Kognitiv beteendeterapi KBT, handledning, undervisning och psykologiska/neuropsykiatriska utredningar.

ANSTÄLLNINGAR

Psykolog, psykoterapeut och handledare

Primärvården, Umeå sjukvård, 2006 – 2009

Korttidspsykoterapi, utredning och bedömning, rehabiliteringsteam och handledning av personal.

Psykolog och Psykoterapeut

S:t Lukas psykoterapimottagning, 2004 – 2006

Psykoterapi KBT, handledning och undervisning.

Psykolog

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Umeå sjukvård, 1993 – 2004

Behandlingsarbete individuellt, familj och grupp.

Utredningsarbete, handledning och metodutveckling.

Forskningsarbete, psykolog

Barn- och ungdomspsykiatriska institutionen, Umeå universitet, 1993 – 1994

Forskningsarbete.

FÖRTROENDEUPPDRAG

Styrelseledamot i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT, Norra lokalföreningen).

2009-2011