OM ÖRJAN MAGNUSSON

BAKGRUND

Örjan Magnusson utbildade sig till psykolog vid Umeå universitet 1988 – 1993. Under åren 1993 – 2004 arbetade Örjan på Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Umeå med familjer, barn och ungdomar, i både öppenvård och slutenvård.

Örjan har därefter arbetat som psykolog, psykoterapeut och handledare inom primärvården och den privata sektorn.

Under årens lopp har Örjan vidareutbildat sig till psykoterapeut med KBT-inriktning och till handledare i psykoterapi med KBT- inriktning.

Sedan 2005 har Örjan arbetat som handledare och lärare vid psykolog- och psykoterapeututbildningarna som Umeå universitet arrangerar.

Arbetet i privatpraktiken består av psykoterapisamtal, handledningar inom kommun, landsting, universitet och stat, utbildningsuppdrag samt psykologiska/psykiatriska utredningar. Vid utredningar samarbetar vi ofta med privatpraktiserande psykiater.

CERTIFIERINGAR

Auktoriserad KBT-terapeut

Svenska föreningen för kognitiv och beteendeinriktad terapi 2004

Psykoterapeutlegitimation

Socialstyrelsen 2004

Psykologlegitimation

Socialstyrelsen 1994

UTBILDNINGAR

KBT vid låg eller skör självkänsla samt perfektionism

Irena Makower, 2016

Klinisk hypnos

Anna Gerge, 2014

Utbildning i Interpersonell psykoterapi (IPT)

Thomas Ström, Wise Mind AB, 2010

Beteendeterapeutisk påbyggnadsutbildning

Umeå universitet, 2006 – 2007

Handledar- och lärarutbildning i psykoterapi

Umeå universitet, 2005 – 2006

Psykoterapeutprogrammet KBT

Umeå universitet, 2001 – 2004

Psykologprogrammet

Umeå universitet, 1988 – 1993

Utbildning i Systemisk terapi med direkthandledning

Gianfranco Cecchin, Centro Milanese di Terapia della Famiglia, 1996 och 2002

Utbildning i Socialt nätverksarbete

Nordiskt nätverksprojekt HB, 1997

PRIVATPRAKTIK

Örjan Magnusson Psykologkonsult AB

Privat företag. Start år 2000 – Privatmottagning Umeå

Kognitiv och beteendeinriktad psykoterapi (KBT), handledning, undervisning och psykologiska/neuropsykiatriska utredningar.

ANSTÄLLNINGAR

Psykolog, psykoterapeut, handledare

Primärvården, Umeå sjukvård, 2006 – 2009

Korttidspsykoterapi, utredning och bedömning, rehabiliteringsteam och handledning av personal.

Psykolog, Psykoterapeut

S:t Lukas psykoterapimottagning, 2004 – 2006

Psykoterapi (KBT), handledning och undervisning.

Psykolog, Psykoterapeut

Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, Umeå sjukvård, 1993 – 2004

Behandlingsarbete individuellt, familj och grupp. Utredningsarbete, handledning och metodutveckling.

Forskningsarbete, psykolog

Barn- och ungdomspsykiatriska institutionen, Umeå universitet, 1993 – 1994

Forskningsarbete.

FÖRTROENDEUPPDRAG

Styrelseledamot i Svenska föreningen för kognitiva och beteendeinriktade terapier (sfKBT, Norra lokalföreningen).

2009-2011