Hos oss får du kognitiv beteendeterapi, KBT, av legitimerad psykolog med specialistkompetens i psykoterapi. Vi erbjuder KBT för dig som privatperson, och för arbetsgivares medarbetare.

Företaget har varit verksamt sedan år 2000 och har successivt vuxit i kompetens och omfattning. Vår grund är gedigen psykologisk kompetens och specialisering i KBT-inriktad psykoterapi som behandling.

En stor del av vår verksamhet består av handledning riktad till arbetsgrupper och chefer. Hos oss får du kompetent verksamhetshandledning för dina arbetsgrupper. Vi ger dig också kvalificerad chefshandledning vid sidan om din ordinarie företagshälsovård.

KBT-inriktad psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi är som metod evidensbaserad, har en tydlig vetenskaplig förankring. KBT fokuserar på just de problem som du söker hjälp för. För att förstå dina känslomässiga problem tar vi hjälp av tankemönster och invanda beteenden. Behandlingen består av att lära sig tillämpa nya sätt att tänka och bete sig. Läs mer om kognitiv beteendeterapi här.

Stress och tecken på stressymtom

Stress kan ha sina orsaker från olika håll, inte bara från ens arbetssituation. En destruktiv relation till sin partner, oro för sina barns situation i skolan, dödsfall i familjen, separationer eller andra belastande livshändelser. När en upplever att det inte längre går att balansera mellan alla krav i livet och ens resurser, så upplevs stress. Vad i livet som upplevs som stress är mycket individuellt.

Om du under en längre tid har befunnit dig i en stressande livssituation, i arbetet och på fritiden kan din kropp reagera med olika fysiska och psykiska symtom. Det kan vara värk i axlar och rygg, yrsel, glömska, koncentrationsproblem, och ofta sömnproblem. En kan uppleva hjärtklappning, tryck över bröstet och svårigheter att andas. Känslomässigt kan en känna sig mer instabil. Mer nära till känslorna såsom ledsenhet eller irritation.

Om du lever i denna stressande livssituation under en längre tid så kan en till slut uppleva en konstant matthet, en trötthet i hela kroppen som en aldrig upplevt tidigare. Koncentrationssvårigheterna blir värre och minnet sviker allt oftare. Sömnproblemen ökar, eller så behöver en sova all tid ledig från arbetet. Detta kan vara signaler på att en börjar närma sig gränsen för utmattning. Det är då viktigt att dra i handbromsen innan det går för långt.

Om du vill läsa mer om Utmattningssyndrom så finns en bra redogörelse på www.1177.se

Behandling och rehabilitering vid långvariga stressymtom eller utmattning

  1. Till att börja med så gör vi en kartläggning av dina stressymtom. Vi försöker att förstå dem utifrån din livssituation som helhet. Vid denna bedömningsfas så kan vi ta hjälp av skattningsformulär. Till denna kartläggning brukar vi behöva två träffar.
  2. Därefter går vi över till att bygga upp en individuellt anpassad behandlingsplan. Vi går igenom vad som är viktigt med varje fas i din rehabilitering. Den första fasen i din behandling kan behöva schemaläggas som hjälp för att du ska få struktur och rutiner i vardagen.
  3. Vid våra samtalsträffar arbetar vi med att förändra dina typiska invanda tankemönster, och ändra på de beteendemönster som inte har varit hjälpsamma för dig.
  4. Till att börja med kan du behöva regelbunden vila större delen av dagarna. Successivt kommer du kunna aktivera dig mer och klara dig med mindre av vila. De aktiviteter som vi tillsammans planerar in i veckoschemat ska vara återhämtande och uppbyggande.
  5. Efter en tid börjar du mer och mer känna igen dig själv igen, och börjar längta lite efter att komma tillbaks till din arbetsplats. Det är då man kan börja planera inför en återgång till arbetet med arbetsträning som första steg. Om du och din arbetsgivare önskar gemensam planering vid återgången så är vi gärna med i det.

Psykoterapi via Videosamtal – behandling på distans om en har svårt att komma till mottagningen

I första hand träffas vi i samtal på mottagningen. Som komplement till våra samtalsträffar på mottagningen i Umeå erbjuder vi behandling på distans. Med hjälp av din dator, surfplatta eller mobiltelefon kan du möta Örjan Magnusson via en säker och användarvänlig lösning för videosamtal.

Ett digitalt videosamtal är precis som att träffa en psykolog/psykoterapeut på plats. Oavsett var du bor eller om du har svårt att få tiden att räcka till, kan du få behandling på samma villkor som när du besöker vår mottagning i Umeå.

Läs mer om videosamtal under fliken Om KBT.

Kvalitetssäkring – en trygghet för dig som klient

Legitimerad Psykolog

Örjan Magnusson är i grunden psykolog och legitimerad av Socialstyrelsen sedan 1993.

Legitimerad Psykoterapeut

Efter en 3-årig specialistutbildning i psykoterapi med KBT-inriktning blev Örjan 2004 av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Båda dessa legitimationer är kvalitetsstämplar och en trygghet för dig som klient. Mer om Socialstyrelsens yrkeslegitimationer.

Handledare och lärare i psykoterapi med KBT-inriktning

Med åren har Örjan kompletterat sin kompetens med den 1½-åriga universitetsutbildningen Handledare och lärare i psykoterapi, med examen 2006. Läs mer om Örjan Magnusson här.