Hos oss får du kognitiv beteendeterapi KBT av legitimerad psykolog med specialistkompetens i psykoterapi. Vi erbjuder KBT för dig som privatperson, och för arbetsgivares medarbetare.

Hos oss får du kompetent verksamhetshandledning för dina arbetsgrupper. Vi ger dig också kvalificerad chefshandledning vid sidan om din ordinarie företagshälsovård. Vi kan hjälpa dig med psykologisk/psykiatrisk utredning, med korta väntetider, samt direkt påföljande psykoterapeutisk och medicinsk behandling.

Företagets verksamhet

Företaget har varit verksamt sedan år 2000 och har successivt vuxit i kompetens och omfattning. Vår grund är gedigen psykologisk kompetens och specialisering i KBT-inriktad psykoterapi som behandling. En stor del av vår verksamhet består av handledning riktad till arbetsgrupper och chefer.

KBT-inriktad psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi är som metod evidensbaserad, har en tydlig vetenskaplig förankring. KBT fokuserar på just de problem som du söker hjälp för. För att förstå dina känslomässiga problem tar vi hjälp av tankemönster och invanda beteenden. Behandlingen består av att lära sig tillämpa nya sätt att tänka och bete sig.

Läs mer om kognitiv beteendeterapi här.

OM ÖRJAN MAGNUSSON

Leg Psykolog

Örjan Magnusson är i grunden psykolog och legitimerad av Socialstyrelsen sedan 1993.

Leg Psykoterapeut

Efter en 3-årig specialistutbildning i psykoterapi med KBT-inriktning blev Örjan 2004 av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut.

Båda legitimationer är kvalitetsstämplar och en trygghet för dig som kund. Mer om Socialstyrelsens yrkeslegitimationer.

Handledare och lärare i psykoterapi med KBT-inriktning

Med åren har Örjan kompletterat sin kompetens med den 1½-åriga universitetsutbildningen Handledare och lärare i psykoterapi, med examen 2006.

Läs mer om Örjan Magnusson här.