ÖRJAN MAGNUSSON PSYKOLOGKONSULT AB

De tjänster som företaget erbjuder baseras på kognitiv beteendeterapi – KBT. Metoden är evidensbaserad, dvs den har en tydlig vetenskaplig förankring. Under respektive flik för Kognitiv beteendeterapi, Handledning, Utredningar och Utbildningar kan du läsa mer om företagets utbud av tjänster.

Uppdrag & Uppdragsgivare

Företagets uppdragsgivare finns bland privatpersoner, privata företag, universitet, landsting, kommunal verksamhet och andra organisationer. Även enskilda klienter söker psykoterapi hos oss för olika typer av besvär.

Uppdrag från arbetsgivare kan handla om rehabiliteringsinsatser vid sjukskrivning eller för att förebygga en eventuell sådan.

Företaget erbjuder även handledning riktad till individ eller arbetsgrupp. Vi genomför kartläggningar av arbetsmiljön i arbetsgrupper.

Vi utför på uppdrag neuropsykiatriska utredningar i teamsamarbete med läkare och psykiater

 

Örjan Magnusson är legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut med KBT-inriktning samt påbyggnadsutbildning i Beteendeterapi. Auktoriserad KBT-terapeut av sfKBT. Utbildad handledare och lärare i psykoterapi vid Umeå universitet. Drygt tio års erfarenhet inom psykiatrin med arbete som utredande psykolog och psykoterapeut. Tre år som psykolog och psykoterapeut inom primärvården. Driver sedan 2004 egen verksamhet som psykolog, psykoterapeut, handledare och lärare.

Läs mer om Örjan Magnusson här