Hos oss får du kognitiv beteendeterapi, KBT, av legitimerad psykolog med specialistkompetens i psykoterapi. Vi erbjuder KBT för dig som privatperson, och för arbetsgivares medarbetare.

Vår verksamhet

Företaget har varit verksamt sedan år 2000 och har successivt vuxit i kompetens och omfattning. Vår grund är gedigen psykologisk kompetens och specialisering i KBT-inriktad psykoterapi som behandling.

En stor del av vår verksamhet består av handledning riktad till arbetsgrupper och chefer. Hos oss får du kompetent verksamhetshandledning för dina arbetsgrupper. Vi ger dig också kvalificerad chefshandledning vid sidan om din ordinarie företagshälsovård.

Vi kan hjälpa dig med psykologisk/psykiatrisk utredning, med korta väntetider, samt direkt påföljande psykoterapeutisk och medicinsk behandling.

KBT-inriktad psykoterapi

Kognitiv beteendeterapi är som metod evidensbaserad, har en tydlig vetenskaplig förankring. KBT fokuserar på just de problem som du söker hjälp för. För att förstå dina känslomässiga problem tar vi hjälp av tankemönster och invanda beteenden. Behandlingen består av att lära sig tillämpa nya sätt att tänka och bete sig. Läs mer om kognitiv beteendeterapi här.

Coronaviruset

Om du har varit i något av de riskområden som Folkhälsomyndigheten anger de senaste 14 dagarna, eller har haft kontakt med någon som varit där, och får följande symptom; feber över 38 grader, andningssvårigheter, hosta. Kontakta oss då istället via telefon, SMS eller e-post för att boka ett videosamtal.

Psykoterapi via Videosamtal – behandling på distans om en har svårt att komma till mottagningen

I första hand träffas vi i samtal på mottagningen. Som komplement till våra samtalsträffar på mottagningen i Umeå erbjuder vi behandling på distans. Med hjälp av din dator, surfplatta eller mobiltelefon kan du möta Örjan Magnusson via en säker och användarvänlig lösning för videosamtal.

Ett digitalt videosamtal är precis som att träffa en psykolog/psykoterapeut på plats. Oavsett var du bor eller om du har svårt att få tiden att räcka till, kan du få behandling på samma villkor som när du besöker vår mottagning i Umeå.

Läs mer om videosamtal under fliken Kognitiv beteendeterapi – KBT

Kvalitetssäkring – en trygghet för dig som klient

Legitimerad Psykolog

Örjan Magnusson är i grunden psykolog och legitimerad av Socialstyrelsen sedan 1993.

Legitimerad Psykoterapeut

Efter en 3-årig specialistutbildning i psykoterapi med KBT-inriktning blev Örjan 2004 av Socialstyrelsen legitimerad psykoterapeut. Båda dessa legitimationer är kvalitetsstämplar och en trygghet för dig som klient. Mer om Socialstyrelsens yrkeslegitimationer.

Handledare och lärare i psykoterapi med KBT-inriktning

Med åren har Örjan kompletterat sin kompetens med den 1½-åriga universitetsutbildningen Handledare och lärare i psykoterapi, med examen 2006. Läs mer om Örjan Magnusson här.