Som komplement till våra samtalsträffar på mottagningen i Umeå erbjuder vi behandling på distans. Med hjälp av din dator, surfplatta eller mobiltelefon kan du möta Örjan Magnusson via en säker och användarvänlig lösning för videosamtal.

Ett digitalt videosamtal är precis som att träffa en psykolog/psykoterapeut på plats. Oavsett var du bor eller om du har svårt att få tiden att räcka till, kan du få behandling på samma villkor som när du besöker vår mottagning i Umeå.

Så här går videosamtalen till

Du bokar en tid för ett första videosamtal genom att kontakta oss som vanligt.
Om du väljer att ha videosamtalet via din mobiltelefon så laddar du ner app:en ”BDC Care” från App Store eller Google Play. Om du vill ha samtalen via din dator med webbkamera och mikrofon så behöver du använda webbläsaren Google Chrome. 
Kom ihåg att du även behöver kunna logga in säkert med ett BankID, och att du har en stabil internetuppkoppling. 
Då tiden för samtalet börjar närma sig så får du en påminnelse via SMS. Därefter kommer en inbjudan till samtal med en länk till dig via SMS och e-post. 
Du trycker på länken och följer anvisningarna, loggar in med BankID, varvid du hamnar i ett ”digitalt väntrum”. 
Då tiden för samtalet är inne kopplas du upp till Örjan Magnusson, och samtalet går till på samma sätt som på mottagningen.

Så här säkra är videosamtalen

Vi använder oss av distansvårdsplattformen BDC Care. Nedan följer en kortfattad information om plattformens tekniska säkerhet.

Autentisering och kryptering

Det system som vi använder oss av har säkra inloggningar via Mobilt BankID. Överföringen sker krypterat på ett säkert sätt. Plattformen använder sig av kommunikationssätt som säkerställer att data som skickas mellan servrar och klienter förblir privat och krypterat. Protokoll som används baseras på SSL (Secure Sockets Layer) som är en säkerhetsteknologistandard. 

CE-märkning – garant för en viss säkerhetsnivå

Om ett verktyg eller en plattform är CE-märkt innebär det att den motsvarar grundläggande krav på säkerhet, hälsa och miljö enligt de EU-direktiv som reglerar detta. BDC Care-plattformen är CE-märkt av Svenska Läkemedelsverket som en medicintekniskt säker produkt av Klass 1. 

GDPR och PDL reglerar lagring av persondata

All patientdata måste enligt lag lagras och hanteras i enlighet med GDPR och patientdatalagen (PDL). Det innebär bland annat att personuppgifter som inte måste sparas enligt PDL raderas efter en överenskommen tid när patientens ärende avslutats. 

Alla personuppgifter som hanteras i BDC Care lagras i enlighet med GDPR, PDL samt Svenska Datainspektionens riktlinjer. Så länge en klient har ett kommande eller pågående ärende i plattformen så kommer personuppgifter lagras, men utöver den data som enligt PDL måste sparas, så raderas personliga data efter det att klientens ärende avslutats.