Hos oss kan välja bland flera kurser utifrån de behov som du har i ditt arbete. Utöver de kurspaket som vi regelbundet kör, kan vi även skräddarsy utbildningar baserade på just dina och din verksamhets behov.

Vi har sedan 2004 bedrivit utbildningsverksamhet för engagerade människor som vill utvecklas i sitt arbete.

KBT – Introduktionskurs. Två dagars introduktionskurs i Kognitiv beteendeterapi – teori och praktik.
Orienteringskurs i KBT. Fem dagars kurs i behandlingsmetoder inom ramen för Kognitiv beteendeterapi – teori och praktik.
Att lära in och påverka beteenden. Två dagars kurs i inlärningspsykologi och beteendeinterventioner.
KBT med ungdomar. Två dagars fördjupningsseminarium.
Kognitivt förhållningssätt i vården. Två dagars seminarium i kognitivt förhållningssätt – teori och praktik.
ACT och oro. En dags seminarium om andra sätt att förhålla sig till rädsla och grubblande med hjälp av Acceptance and Commitment Therapy (ACT).
ACT och smärta. Alternativt sätt att förhålla sig till långvarig ”kronisk” smärta med hjälp av Acceptans and Commitment Therapy (ACT).

Våra kurser hålls i Umeå. Om behov finns hos din arbetsgrupp kan kurser förläggas på annan ort. Välkommen att kontakta oss för mer utförliga kursdokument.