HANDLEDNING

Handledning i KBT – Kognitiv beteendeterapi

De yrkespersoner som bedriver psykologisk och psykoterapeutisk behandling behöver ofta stöd i sitt arbete genom kontinuerlig handledning. Handledning är ett sätt att vidmakthålla och utveckla sina kunskaper. Den kunskap som en utbildning i psykoterapi ger är en start, som sedan behöver upprätthållas med handledning för att inte falla i glömska. Handledning i psykoterapi ges antingen individuellt eller i grupper av max tre deltagare. Våra handledare är utbildade vid universitet, och är i grunden leg psykologer och leg psykoterapeuter med KBT inriktning.

Kvalificerad chefshandledning

En chef som befinner sig högt upp i en organisation har i allmänhet få personer att anförtro sig till. Ju högre chefsnivå desto färre nära relationer har man inom organisationen. Den egna företagshälsovården är oftast inte något alternativ för det man som hög chef behöver. Ett bättre alternativ kan vara att istället vända sig till en oberoende part för kvalificerad chefshandledning.

Vår chefshandledning fokuserar på beteenden hos dig själv och dina medarbetare. Målsättningen i handledningen är att finna mer praktiska strategier för att åstadkomma en bättre effektivitet både hos dig själv och din arbetsgrupp. Eftersom vi har beteenden som fokus är det även möjligt att mäta om utveckling utifrån handledningen har skett.

En kvalificerad chefshandledning bör läggas ut över en längre tid.

För en utförligare beskrivning av Kvalificerad chefshandledning ber vi er skicka en förfrågan via e-post.

Exempel på våra handledningsuppdrag:

Västerbottens läns landsting

Västernorrlands läns landsting

Jämtlands läns landsting

Norrbottens läns landsting

Umeå kommun

Umeå universitet

Mittuniversitetet, Östersund

Privata verksamheter:

  • Missbruksvård
  • Företagshälsovård
  • Statliga myndigheter
  • HVB hem
  • Utbildningsföretag
  • Öppenvårdsbehandling av unga